Avva
Avva
Avva
Avva
Avva
Avva
Avva

AvvA Partners KVKK Uyum ve Sosyal Medya Danışmanlık Hizmetleri

Yapılan her işin merkezinde sizlerin ihtiyaçları ve menfaatleri yer alır. Sizlerin ihtiyaç ve

Aksiyon Planı

KVK mevzuatı hakkında bilgilendirme Şirket çalışan ekibinin oluşturulması ve görev dağılımı

Misyon

Şirketlerin iş sürekliliğini sağlayabilmesi için gereken en önemli konu, bu verileri devamlı

Hoşgeldiniz

KVKK Uyum Süreci Danışmanlığı‎

6698 sayılı KVKK kapsamında 30.06.2020 tarihine kadar Verbis sistemine kvkk kayıt olmanız gerekmektedir. Aksi taktirde kanun 18. Maddesi uyarınca 20.000 TL'den 1.520.000 TL'e kadar idari paza cezasıyla karşılaşabilirsiniz.

  • KVKK Süreç Danışmanlığı
  • KVKK Danışmanlığı
  • KVKK Teknik Danışmanlık
  • KVKS Kurulumu
  • Sosyal Medya Hesap Yönetimi
  • Online İtibar Yöneti
  • Telif Hakları Takibi ve Koruması
  • Marka ve Patent Tescil İşlemleri
Hakkımızda
Sunduğumuz

Hizmetler

KVKK Danışmanlığı

Şirketlerin iş sürekliliğini sağlayabilmesi için gereken en önemli konu bu verileri devamlı olarak koruyabilmesi ve saklayabilmesidir.

Ayrıntı

VERBİS'e Kayıt Süresi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Ayrıntı

KVKK Süreç Danışmanlığı

Hukuk profesyonellerinin oluşturduğu politikalar doğrultusunda iç süreçlerin tasarlanması ve düzenlenmesi safhasıdır. 

Ayrıntı

KVKK Teknik Danışmanlık

Hukuk ve Süreç danışmanlığı safhalarında oluşturulan tüm ilke ve politikaların ilgili otomasyonlar ile kullanıcı hatalarından bağımsız hale getirilmesi aşamasıdır. 

Ayrıntı

KVKK Gap Analizi

KVK Kurulu kararlarına uyum sağlaması gereken kurumların bu uyumun ne kadarını sağladıklarını belirlemeye çalışan bir analizdir.

Ayrıntı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Mevzuat

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ, veri sorumlusuna başvuru ve işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde alınacak

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yerine getirilmesi gereken aydınlatma

KVKK’ya Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

Bu kanun ile kişisel verilerin işlenmesi, sınırları belirlenmiş ölçüde ve uluslararası

Kurul Kararları

Mersin KVKK

Bu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bizden

Haberler

avva