Mersin Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlık Hizmeti‎

Kişisel Verilerin Korunması Danışmanlık Hizmeti‎ Mersin

Kişisel veri, kişiyle ilişkisi kurulabilecek her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişinin doğrudan kesin teşhisini sağlayan kimlik bilgilerinin yanı sıra yardımcı veriler aracılığıyla kişinin kimliğine ulaşılabilecek veriler de kişisel veri kapsamına girmektedir.

Kişisel verilerin çeşidi ve büyüklüğünün her geçen gün artmasıyla kişisel veri daha önemli hale gelmiştir. Bu verilerin işlenmesi bazı avantajların yanında özel bilgilerin gizliliği konusunda ortaya çıkan endişeleri de beraberinde getirmiştir. Bu durum kişisel verilerin korunması ve sınır ötesi paylaşımına ilişkin tartışmalara neden olarak verilerin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi, bilinçsiz davranışlar sonucu oluşan veri ihlalleri, kişilerin veri mahremiyetinin sağlanamaması gibi sorunlar ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını gerektirmiştir.