KVKS Kurulumu

KVKS kurulumu aşamaları aşağıdaki gibidir

 • GAP Analizi
 • Planlama ve başlatma
 • Kurum Hizmet süreçlerinin İncelenmesi
 • KV Tarama e-postası
 • Yapılandırılmış Veri Tesbiti
 • Yapılandırılmamış Veri Tesbiti
 • Veri Envanterinin hazırlanması
 • Veri Risklerinin tespiti
 • Veri Riskleri için risk yönetimi uygulaması ve MED (PIA)
 • Veri Gizlilik Sınıflandırması & veri sahibi atama
 • Bulut Risklerinin incelenmesi
 • Veri Sorumlusu İtibat Kişisinin Belirlenmesi, Kurumun Verbis’e kaydedilmesi
 • Kurum Sektörel Mevzuatının incelenmesi
 • Aydınlatma & Rıza Beyanlarının incelenmesi, düzenlenmesi
 • Üçüncü taraf sözleşmelerin incelenmesi Düzenlenmesi
 • Resmi / Özel Kurumlara Veri Aktarım Aksiyonlarının incelenmesi, düzenlenmesi
 • Yurtdışına Veri Aktarım Aksiyonlarının incelenmesi, düzenlenmesi
 • Veri sızıntısı engelleme teknolojilerinin incelenmesi
 • Veri Maskeleme, Şifreleme, Psödönimleştirme, Tokenize etme, Anonimleştirme teknolojilerinin incelenmesi
 • Web siteleri, mobil uygulamalar ve diğer veri işleme ortamlarının incelenmesi
 • KV Depolama ortamlarının ve Erişim Yetkilerinin prosedürize edilmesi, Kritik ortamların ayrıştırılması
 • Veri Yönetimi Yardım Masasının Kurulması
 • Veri Koruma, Silme, Yoketme, Anonimleştirme, çerez vs politikalarının oluşturulması, duyurulması
 • Sistem kullanım eğitimlerinin ve üst yönetim farkındalık eğitimlerinin verilmesi
 • Politiklar dışındaki Dokümanların oluşturulması
 • Diğer doküman sistemlerine entegrasyon ile ilgili firmaya eğitim verilmesi
 • KVKS nin; izleme, ölçme, test, değerlendirme ve İç Denetim Altyapısının kurulması ve Denetim
 • KVKS kurulumu için bizimle irtibata geçebilirsiniz