Aksiyon Planı

KVKK Uyum Süreci Aksiyon Planımız

Hazırlık Aşaması

o KVK mevzuatı hakkında bilgilendirme

o Şirket çalışan ekibinin oluşturulması ve görev dağıtımı yapılması

o Şirketin VERBİS başvurusunu gerçekleştirmesi konusunda destek sağlanması

Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması Aşaması

o Şirket çalışma ekibine, veri işleme envanterinin hazırlanmasına ilişkin metodoloji aktarımı yapılması örnek süreçlerle envanter hazırlama eğitimi verilmesi

o Şirketin yürütmekte olduğu faaliyetler özelinde hangi kişisel verileri, hangi amaçlarla işlediğini, nerelerde kayıt altına aldığını ve ne kadar süreyle sakladığını ve Şirket dışında kimlere aktardığını ortaya koyan veri işleme envanterinin atölye çalışmaları yapılarak Şirket ile birlikte hazırlanması

 VERBİS

o VERBİS raporunun hazırlanması

o VERBİS girişlerinin Şirket İrtibat Kişisi ile birlikte yapılması

 Hızlı Kazanım Çıktıları

o KVK Politikası

o Veri Sahibi Başvuru Formu,

o Ziyaretç Aydınlatma Metni,

o Çerez Aydınlatma Metni,

o Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metinlerinin Şirkete iletilerek konumlandırılması

Envanter Hukuki Analiz Aşması

o Hukuk danışmanları tarafıdan Veri İşleme Envanteri üzerinde hukuki analizin gerçekleşirilmesi ve uyumluluk için alınacak aksiyonların tespiti

o Şirket ile analiz sonuçları üzerinde mutabakata varılması

o Değişmesi gereken ve riskli süreçler konusunda önerilerin iletilmesi

 Hukuki Çıktıların Teslimi

o Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri

o KVK Politikaları

o Veri İmha Tutanağı

o İnternet Sitesi Uygulama Önerileri

 Veri Sahibi Başuru Yönetimi

o Veri Sahibi Başvuru Yönetim örnek dokümanlarıı iletilmesi (Veri sahibi Başvuru Yönetim Prosedürü, örnek cevaplar)

 Uygulama Adımları

o Şirkete uygulama aksiyon planını iletilmesi,

o Şirketle birlikte veri toplama kanal çalışması yapılması,

o Uygulama adımları konusunda destek verilmesi,

o Açık Rıza kurgu önerilerinin iletilmesi

 Veri Güvenliği Konusunda Destek Verilmesi

o Saklama ve İmha Politikası

o Çalışan Gizlilik Taahhütnamesi

o Veri Güvenliği idari ve teknik tedbirler listesi

o Veri Paylaşımı Yönetimi

 Denetim

o Yönetim ve Denetim Prosedürü örnek dokümanı iletilmesi

o Denetim adımları listesinin hazırlanarak iletilmesi