KVKK Süreç Danışmanlığı

KVKK Uyumluluk Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri

Hukuk profesyonellerinin oluşturduğu politikalar doğrultusunda iç süreçlerin tasarlanması ve düzenlenmesi safhasıdır. Teknik olarak gerekli olan tüm süreçler de bu aşamada tespit edilmektedir.


Veri envanter raporu detaylı şekilde oluşturulmalı, oluşturulan rapor doğrultusunda veriler sınıflandırılmaya hazır hale getirilmelidir.

Kurum ya da kuruluşun yayıma alması gereken kişisel verilerin korunması ile ilgili saklama ,silme vb. politikaların içeriğinin hazırlanması, kurumun sahip olduğu hukuki anlaşmaların, formların vb. dokümanların gözden geçirilerek KVKK ' ya uyumlu hale getirilmesi, açık rıza metinlerinin ve aydınlatma metinlerinin oluşturulması gibi süreçler de son hale getirilmektedir.

Son olarak tıpkı ISO 27001 ‘de olduğu gibi gerekli tüm dokümantasyon sağlanarak teknik aşmaya geçilecek hale getirilecektir.