Suçlar ve Kabahatler

KVKK Kapsamında Suçlar ve Kabahatler

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, kanuna uymayanlar için cezai yaptırımlar da mevcuttur. Bu yaptırımlar suçlar ve kabahatler olarak ikiye ayrılmıştır.

A) Suçlar

Kişisel verilere ilişkin suçlara Türk Ceza Kanununun 135 ila 140’ncı madde hükümleri uygulanır. Türk Ceza Kanununda;

- Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar,
- Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi iki yıldan dört yıla kadar,
- Kanunların belirlediği sürelerin geçmiş olmasına karşın verileri sistem içinde yok etmekle yükümlü olanlara görevlerini yerine getirmediklerinde bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

B) Kabahatler

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda;

- Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 10.000 Türk lirasına kadar,
- Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
- Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
- Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.